Koncertų salė „SAULĖ“
Koncertinė įstaiga „SAULĖ“

ŠIAULIŲ PUČIAMŲJŲ ORKESTRAS | ŠIAULIAI WIND ORCHESTRA

Šiaulių pučiamųjų orkestras R. Parafinavičius

Šiaulių pučiamųjų orkestras Vaičiulionis Sigitas (foto V. Dambrausko)

Šiaulių pučiamųjų orkestras Brūzga Gediminas (foto V. Dambrausko)

LietuviųEnglish

Lietuvos pučiamųjų orkestrų istorija sena ir garbinga. Manoma, kad jau XIV a. pabaigoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje skambėjo kariniai pučiamųjų orkestrai. Vytautas Didysis turėjo savo švilpynių orkestrą. XIX a. antroje pusėje pučiamieji instrumentai ir jų orkestrai buvo paplitę visoje Lietuvoje.

 

Netrukus po Lietuvos valstybės atkūrimo, 1922 metais, Šiauliuose buvo dislokuotas Kauno kunigaikščio Vaidoto aštuntasis pėstininkų pulkas su savo pučiamųjų orkestru. Jam vadovavo garsusis kapelmeisteris Bronius Jonušas. Tame orkestre 1925–1936 metais grojo būsimasis Šiaulių pučiamųjų orkestro įkūrėjas ir vadovas Stasys Jautakas (1906–1975). Taigi, galima teigti, kad dabartinio Šiaulių pučiamųjų orkestro šaknys siekia 1922-uosius.

 

1945 metais S. Jautakas įkūrė Šiaulių muzikos mokyklos pučiamųjų orkestrą ir jam vadovavo iki 1966 metų. Tada ir nusprendė, kad Šiauliams laikas turėti profesionalų miesto pučiamųjų orkestrą. Pirmasis orkestro koncertas vyko 1967 m. gegužės 1 d. Šiaulių parko vasaros sezono atidarymo proga. Nuo tada orkestras koncertuoja Šiaulių mieste ir apskrityje, dalyvauja tradiciniuose festivaliuose (Mažeikiuose, Panevėžyje, Kaune, Palangoje, Plungėje ir kituose miestuose), respublikiniuose pučiamųjų orkestrų čempionatuose. Nuo 1970 metų orkestras yra respublikinių, vėliau pasaulio lietuvių dainų švenčių dalyvis, per minėtas šventes vykusių konkursų prizininkas ir laureatas. Orkestras sėkmingai gastroliuoja Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Olandijoje.

 

Šiaulių pučiamųjų orkestras koncertavo kartu su tarptautinių konkursų laureatais: J. Lopetaite, J. Leitaite, R. Vingru, operos solistu V. Juozapaičiu. Su orkestru yra dainavę Lietuvos estrados legendos: A. Jarulis, J. Žukauskas, O. Karkauskaitė, T. Bigota, V. Vaškas, A. Čižauskaitė, groję instrumentalistai: A. Stulgys, M. Streikutė, B. Šapiro. Buvo parengtos koncertinės programos su E. Sipavičiumi, M. Vitulskiu, folkloro ansambliu „Salduvė“, liaudiškos muzikos ansambliu „Saulė“, jaunimo kameriniu choru „Atžalynas“, Šiaulių berniukų ir jaunuolių choru „Dagilėlis“. Orkestras bendradarbiauja su įvairiais muzikos ir meno mokyklų ansambliais, solistais ruošiant valstybinių švenčių programas. Yra parengęs ir programą kartu su šokėjomis.

 

Orkestre groja 34 vyrai ir 1 moteris, gyvenantys ne tik Šiauliuose, bet ir važinėjantys iš Kuršėnų, Ventos, Radviliškio, Kauno. Kelerius metus Šiaulių pučiamųjų orkestro nariai penktadieniais, baigiantis darbui, miestiečiams nuotaikingą muziką dovanodavo žygiuodami bulvaru. Po 2–3 koncertus per mėnesį rengdavo Šiaulių amfiteatre. Orkestras jau keletą vasarų per pietų pertrauką džiugina Šiaulių miesto bulvaru žingsniuojančius žmones.

 

Orkestro meno vadovais ir dirigentais buvo V. Masionis, T. Kazlauskas, K. Venclova, R. Jankus, P. Čepulis, V. Stonkus, V. Pilibavičius, G. Brūzga. Nuo 2016 metų orkestro meno vadovas ir dirigentas – Sigitas Vaičiulionis, dirigentas – Gediminas Brūzga. Orkestro vadovo asistentas – Arvydas Lingys.

 

Muzikologas Viktoras Gerulaitis

Lithuanian wind orchestras have an old and honourable history. It is believed that war wind orchestras played in the Grand Duchy of Lithuania as early as the end of the 14th century. Vytautas the Great had his own pipe orchestra. Wind instruments and their orchestras prevailed in the entire Lithuania in the second half of the 19th century.

 

The 8th Infantry Regiment of Vaidotas, the Duke of Kaunas, and its wind orchestra were deployed in Šiauliai shortly after the restoration of the state of Lithuania, in 1922. It was led by the famous bandmaster Bronius Jonušas. Stasys Jautakas, future founder and the leader of the Šiauliai Wind Orchestra (1906 – 1975), played in that Orchestra from 1925 till 1936. Therefore, it could be maintained that the roots of the current Šiauliai Wind Orchestra reach as far as 1922.

 

In 1945 S. Jautakas founded Šiauliai Musical School Wind Orchestra and led it until 1966. Then he decided that it was high time Šiauliai had a professional wind orchestra of the City. The Orchestra held its first concert for the opening of Šiauliai Park summer season on 1 May 1967.

 

The Orchestra has been performing in Šiauliai City and Region, and participating in traditional festivals (in Mažeikiai, Panevėžys, Kaunas, Palanga, Plungė, and other cities) along with republican championships of the wind orchestras ever since. The Orchestra has been a participant of republican and, later world, Lithuanian song festivals and it has been as a prize winner and laureate of the competitions held during the said festivals since 1970. The Orchestra successfully tours Latvia, Estonia, Belarus, Russia, Germany, France, Sweden, and the Netherlands.

 

Šiauliai Wind Orchestra had the honour to perform together with the laureates of international competitions such as: J. Lopetaitė, J. Leitaitė, R. Vingras, an opera soloist V. Juozapaitis. Lithuanian stage legends such as A. Jarulis, J. Žukauskas, O. Karkauskaitė, T. Bigota, V. Vaškas, A. Čižauskaitė, and instrumentalists such as A. Stulgys, M. Streikutė, B. Šapiro performed together with the Orchestra. The concert programs featured such guests as E. Sipavičius, M. Vitulskis, Folk Ensemble “Salduvė”, Folk Music Ensemble “Saulė”, Youth Chamber Choir “Atžalynas”, Šiauliai Boys’ and Youth Choir “Dagilėlis”. The Orchestra collaborates with various music and art school ensembles and soloists in preparing the programs for public festivities. It has even created a program with the dancers.

 

34 men and 1 woman both from Šiauliai and Kuršėnai, Venta, Radviliškis, Kaunas play in the Orchestra. The members of the Šiauliai Wind Orchestra used to play a vivacious music for the citizens by marching through the boulevard after work on Fridays for several years. The Orchestra used to organise 2-3 concerts per month in Šiauliai Amphitheatre. The Orchestra has been cheering the passers-by of Šiauliai City boulevard during the lunch break for several summers now.

 

V. Masionis, T. Kazlauskas, K. Venclova, R. Jankus, P. Čepulis, V. Stonkus, V. Pilibavičius, G. Brūzga represented the role of Art Director and Conductor of the Orchestra. Sigitas Vaičiulionis has been Art Director and Conductor while Gediminas Brūzga has been Conductor of the Orchestra since 2016. Assistant Orchestra Director – Arvydas Lingys.

 

Viktoras Gerulaitis, Musicologist

  • Informacija (8 41) 423 424
    © 2021 Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“
    Sprendimas: Elektroninės Vizijos | Architektūra: D.Urlakis