Koncertų salė „SAULĖ“
Koncertinė įstaiga „SAULĖ“

Spauda apie mus


 • Penktadienio popietę, pietų pertraukos metu, Šiaulių bulvarą vėl užpildė ciklo „Saulės vasaros koncertai 2021” muzikos garsai. Šįkart su gyvų koncertų išsiilgusia publika susitiko Šiaulių pučiamųjų orkestras (meno vadovas ir dirigentas Sigitas Vaičiulionis, dirigentas Gediminas Brūzga). Prie jų prisijungė ir Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos ir Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos mokiniai.   Jaunieji muzikantai džiaugėsi galimybe […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Penktadienis, gegužės 21, 2021

 • Trečiadienį, pietų pertraukos metu, startavo Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ organizuojamas koncertų ciklas „Saulės vasaros koncertai“. Po kultūros sąstingio karantino metu, šiek tiek atlaisvinus ribojimus renginiams, šiauliečiai saulėtą popietę galėjo vėl džiaugtis Šiaulių bigbendo atliekama gyva muzika. Puikiai žinomus džiazo, svingo ir Lotynų Amerikos muzikos kūrinius atlikęs profesionalus kolektyvas pritraukė ne tik savo ištikimiausius gerbėjus, […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Trečiadienis, gegužės 19, 2021

 •   Vis dažniau pasirodanti ir savo šiluma džiuginanti saulė Šiaulių miesto gyventojus pakviečia į Šiaulių bulvarą maloniems pasivaikščiojimams, kavos puodelio atsigėrimui pėsčiųjų take esančiose kavinių lauko terasose. Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ šiauliečiams taip pat turi malonių staigmenų – jau šį trečiadienį startuos tradicinis koncertų ciklas „Saulės vasaros koncertai 2021“, kuris tęsis iki pat rugsėjo […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Antradienis, gegužės 18, 2021

 • Po ilgos pertraukos Šiaulių Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje ir vėl skambėjo gyva muzika. Vakar klausytojus į susitikimą Motinos dienos proga pakvietė Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“. Šventiškame koncerte džiugino Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solisto Juozo Janužo, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studento Pijaus Kondroto, trimitininko Igno Vaišnoro, valtornininko Majaus Šalkaus bei […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Pirmadienis, gegužės 3, 2021

 • Šiandien, Medicinos darbuotojų dieną, Prisikėlimo aikštėje skambėjo Šiaulių miesto muzikinis sveikinimas Medikams. Šių dienų herojus nuotaikinga muzikine programa džiugino Šiaulių pučiamųjų orkestras (meno vadovas ir dirigentas Sigitas Vaičiulionis, dirigentas Gediminas Brūzga). Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ organizuotą renginį buvo galima tiesiogiai stebėti internetu.   Prieš pietų pertrauką bulvaru link Prisikėlimo aikštės žygiuodamas ir muzikuodamas Šiaulių […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Antradienis, balandžio 27, 2021

 •   Praėjusią vasarą festivalyje „Klaipėdos muzikos pavasaris“ nuskambėjusi koncerto „Bach-Beethoven-Bartulis“ premjera sulaukė ir tarptautinio dėmesio. Ludwig van Beethoven „Trigubo koncerto“ vaizdo įrašu pasidalino „Youtube“ kanalas „Authentic Sound“, turintis daugiau nei 37 000 prenumeratorių ir pasiekiantis didelę, klasikinei muzikai neabejingų, klausytojų auditoriją visame pasaulyje.   Po koncerto premjeros šioje platformoje kanalo įkūrėjas Wimas Wintersas surengė ir […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Penktadienis, kovo 26, 2021

 •   31-eri metai laisvės nepriklausomoje Lietuvoje. 31-eri metai, kupini galimybių kurti, mokytis, tobulėti, įgyvendinti svajones, žengti drąsius ir savarankiškus žingsnius tikslų link.   31-eri metai galimybės būti alkanam ne nuo nepritekliaus, o nuo troškimo pažinti laisvės pojūtį, kurio nekausto svetimos, primestos gyvenimo tiesos.   Būtent prieš 31-erius metus, Kovo 11-ąją, žinia apie atkurtą Lietuvos nepriklausomybę […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Ketvirtadienis, kovo 11, 2021

 • Pasitikdami Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Šiaulių pučiamųjų orkestras prisidėjo prie koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ kūrybinės iniciatyvos, kurios metu Lietuvos orkestrai skirtinguose miestuose kartu atliko Stasio Šimkaus ir Jurgio Zauerveino kūrinį „Lietuviais esame mes gimę“.
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Trečiadienis, vasario 17, 2021

 • „Nuo di­džio­sios sce­nos Lie­tu­vo­je aš pa­si­trau­kiau. Bet ne­pa­sit­rau­kiau nuo žmo­nių, ku­riems ma­nęs rei­kia“, – sa­ko smui­ko vir­tuo­zas Vil­hel­mas Če­pins­kis. Gar­siau­sio­se pa­sau­lio sa­lė­se gro­jęs, or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Ri­te­rio kry­žiu­mi ap­do­va­no­tas smui­ki­nin­kas vi­są sa­ve ati­duo­da kon­cer­tuo­da­mas ir ne­di­de­liuo­se mies­te­liuo­se. V. Če­pins­kį liū­di­na vy­rau­jan­tis pa­vir­šu­ti­niš­ku­mas, da­ran­tis žmo­nes ne­mąs­tan­čiais zom­biais. Nors kol kas ne­pla­nuo­ja iš­vyk­ti Lie­tu­vos, šian­dien sun­kiai […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Antradienis, spalio 31, 2017

 • 2016 m. lapkričio 17 d.Jurgita JUŠKEVIČIENĖ   Va­kar Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas su­šau­kė dar vie­ną pa­si­ta­ri­mą-spau­dos kon­fe­ren­ci­ją. Šį kar­tą gel­bė­ti ne krep­ši­nį, o kul­tū­rą – Šiau­lių ka­me­ri­nį or­kest­rą. Pa­si­ta­ri­me da­ly­va­vo Šiau­lių kul­tū­ros įstai­gų va­do­vai, Ta­ry­bos na­riai, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai.   jurgita@skrastas.lt   Šiau­lių ka­me­ri­nio or­kest­ro me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas Ri­čar­das Šu­mi­la ir kon­cer­ti­nės įstai­gos „Sau­lė“ […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Penktadienis, lapkričio 18, 2016

 • Balandžio 29 d. muzikos mylėtojai rinkosi į puošnią, vitražais išdabintą Šiaulių koncertų salę ,,Saulė“. Didžiulį vitražą ,,Saulės mūšis“ dar 1986 metais sukūrė žymus menininkas Kazys Morkūnas, jį paskyrė 1236 metais įvykusio Saulės mūšio 750 metų sukakčiai. Suklestėjus televizijai ir sunykus kinui, ,,Saulės“ kino teatras 2009 metais buvo pertvarkytas į Šiaulių miesto koncertinę įstaigą ,,Saulė“. Iniciatyvaus […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Antradienis, birželio 21, 2016

 • 2016 m. birželio 10 d.Živilė KAVALIAUSKAITĖ – zivile@skrastas.lt VA­SA­ROS PO­KAL­BIAI Šiau­lių ka­me­ri­nia­me or­kest­re – švie­žio oro gū­sis. Nau­ja­sis or­kest­ro me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas 31-erių Ri­čar­das Šu­mi­la ke­lio­nių marš­ru­tus iš Vil­niaus ir Kau­no pa­pil­dė Šiau­lių sto­te­le. Jo dar­bų gra­fi­ke – dar­bas Juo­zo Nau­ja­lio mu­zi­kos gim­na­zi­jo­je, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te, Vil­niaus mies­to ope­ros ko­lek­ty­ve, Jau­ni­mo ir Vals­ty­bi­nia­me sim­fo­ni­niuo­se or­kest­ruo­se. […]
  Sužinoti daugiau
  Paskelbtas: Pirmadienis, birželio 13, 2016

 • Informacija (8 41) 423 424
  © 2022 Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“
  Sprendimas: Elektroninės Vizijos | Architektūra: D.Urlakis