Koncertų salė „SAULĖ“
Koncertinė įstaiga „SAULĖ“

Karjera

 

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ ieško Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo / -os

 

Darbo pobūdis:

 • analizuoti Koncertinės įstaigos ūkinę, techninę veiklą;
 • kontroliuoti Koncertinės įstaigos elektros, vėdinimo, nuotekų ir šilumos ūkio priežiūrą, pastatų techninę priežiūrą ir saugoti su tuo susijusius dokumentus;
 • teikti pasiūlymus Koncertinės įstaigos vadovui dėl lėšų poreikio statybos, remonto, rekonstrukcijos, renovacijos darbams;
 • organizuoti švaros ir tvarkos palaikymą įstaigos patalpose ir teritorijoje;
 • atlikti Koncertinės įstaigos vadovo įgalioto asmens darbuotojų saugai ir sveikatai funkcijas, teikti pasiūlymus dėl saugos ir sveikatos gerinimo;
 • atsakyti už Koncertinės įstaigos gaisrinę saugą;
 • vykdyti Koncertinės įstaigos aptarnaujančių įmonių (pagal sudarytas aptarnavimo sutartis) teikiamų paslaugų kontrolę;
 • kontroliuoti pagal ilgalaikes sutarties tiekiamų prekių ar paslaugų priėmimą, kad jos atitiktų sutartinius reikalavimus;
 • kontroliuoti tarnybinio automobilio techninę būklę bei techninės apžiūros patikrinimus, informuoti apie pastebėtus gedimus, užtikrinti racionalų Koncertinės įstaigos tarnybinio automobilio naudojimą, tinkamą laikymą ir saugojimą. Vykdyti tarnybinio transporto apskaitos kontrolę;
 • planuoti ir organizuoti skyriaus darbą, kontroliuoti darbų atlikimą, atsakyti už skyriui paskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;
 • organizuoti ir kontroliuoti Koncertinės įstaigos vidaus ir lauko renginių techninį aptarnavimą, renginių techninės įrangos (įgarsinimo, apšvietimo ir pan.) išdavimą ir techninę būklę;
 • derinti su Koncertinės įstaigos klientais nuomojamų patalpų techninio paruošimo, scenografijos projektų įgyvendinimo klausimus;
 • kontroliuoti, kaip atliekama kompiuterizuotų darbo vietų techninės ir programinės įrangos priežiūra, inicijuoti programinės įrangos atnaujinimą, duomenų apsaugą;
 • planuoti ir organizuoti Koncertinės įstaigos personalo resursus, mokėti sukurti ir panaudoti personalo vertinimo sistemą;
 • rengti ir tvarkyti su skyriaus veikla susijusią dokumentaciją, kaupti dalykinę ir metodinę medžiagą, užtikrinti skyriaus dokumentų valdymą, perdavimą į Koncertinės įstaigos archyvą;
 • rengti įstaigos teisės aktų, sutarčių bei kitų teisinių dokumentų projektus, inicijuoti reikiamus atnaujinimus pagal galiojančius teisės aktus;
 • organizuoti Koncertinės įstaigos gerbūvio įrengimą, apželdinimo, reklamos, šventinio apipavidalinimo darbus bei vėliavos iškėlimą nustatytų švenčių dienomis;
 • inicijuoti ir kontroliuoti viešuosius pirkimus, vykdyti viešųjų pirkimų sutarčių priežiūrą;
 • atlikti vidaus kontrolės organizavimą, vykdymą, priežiūrą ir kt.;
 • rengti darbo grafikus bei veiklos ataskaitas;
 • žinoti ir vykdyti saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus, vadovautis Koncertinės įstaigos vidaus darbo taisyklėmis, savo pareigybės aprašymu, nepažeidžiant doros ir etikos.

 

Reikalavimai:

 • socialinių, humanitarinių arba technologinių mokslų (statybos inžinerijos, statybų technologijos, inžinerijos arba technologijos), bet ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • ne mažiau kaip vienų metų darbo patirtis įstaigos / įmonės ūkio veiklos organizavime, viešųjų pirkimų, personalo valdymo srityse;
 • Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės sprendimų ir kitų teisės aktų skaitymas, supratimas bei gebėjimas taikyti praktikoje;
 • darnų, civilinės, priešgaisrinės saugos išmanymas, higienos reikalavimų užtirtinimas ir jų vykdymas;
 • medžiagų, turto sunaudojimo bei nurašymo normų tvarkų ir taisyklių išmanymas ir gebėjimas pritaikyti praktikoje;
 • raštvedybos ir dokumentų rengimo taisyklių išmanymas bei sklandus, taisyklingas valstybinės kalbos dėstymas raštu ir žodžiu;
 • dirbo Microsoft Office programomis mokėjimas;
 • užsienio kalbos (anglų, rusų) mokėjimas;
 • bendravimas ir bendradarbiavimas, darbas komandoje;
 • valdymo, kaupimo, sisteminimo, apibendrinimo, informacijos analizavimo, išvadų rengimo bei pasiūlymo teikimo įgūdžiai;
 • strateginio planavimo įgūdžiai, gebėjimas savarankiškai planuoti, organizuoti įstaigos skyriaus veiklą;
 • gebėjimas dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam;
 • etikos principų ir taisyklių laikymasis.

 

Privalumai:

 • darbo patirtis vadovaujamoje pozicijoje ne mažiau kaip 2 metai.

 

Organizacija siūlo:

 • darbo vietą naujame Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ priestate;
 • mokymus ir kvalifikacijos kėlimą, asmeninį ir profesinį augimą;
 • stabilų bazinį atlyginimą nuo 1860,00 Eur (1 etato bazinis atlyginimas neatskaičius mokesčių) bei papildomą kintamąją atlygio dalį nuo bazinio atlyginimo 20 proc. iki kitų metų kasmetinių vertinimų, priemokas ar premijas pagal darbo rezultatus.

 

Pateikiami dokumentai:

 • gyvenimo aprašymas (CV);
 • rekomendacijos (jei yra).

 

Darbo vieta – Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ (Tilžės g. 140, Šiauliai)

 

Dokumentus siųsti el. p. deimante.baciule@saule.lt nurodant „Dėl Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo darbo vietos“.

 

Konkurso skelbimo laikotarpis – 2023 m. kovo 6 d. – kovo 27 d.

 

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais. Konfidencialumą garantuojame.

 

Kontaktai pasiteiravimui ‒ Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ l. e. p. vadovė Deimantė Bačiulė, tel. +370 671 42 889, el. p. deimante.baciule@saule.lt

 

Informacija atnaujinta — 2023/03/06 Grįžti atgal »

 • Informacija 8 656 17 671

  © 2023 Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“
  Sprendimas: Elektroninės Vizijos | Architektūra: D.Urlakis